Zakończył się konkurs plastyczny dla wszystkich szkół na terenie Polski.

 

Do tej pory do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się 50 placówek.

Założeniem projektu jest przedstawienie ostatnich stu lat historii Polski w formie rysunkowej. Zespół specjalistów opracował listę 1 000 ważnych wydarzeń z tego okresu, co stanie się tematem prac plastycznych wykonywanych na dużym bloku rysunkowym. Tematy zostaną przekazane zainteresowanym szkołom. W ramach organizowanego konkursu oczekujemy nadesłania 1000 prac plastycznych, które następnie zostaną zarchiwizowane oraz opracowane do formatu plików na stronę internetową.

Kapituła konkursowa wyłoni zwycięzców i przekaże atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody opisane są w regulaminie, który wyślemy do wszystkich zainteresowanych.

Ponadto z wybranych prac plastycznych utworzymy wystawę, która będzie dostępna nieodpłatnie wszystkim zwiedzającym. Wystawa będzie miała charakter mobilny. Do projektu powstanie strona internetowa, gdzie będzie można zapoznać się zarówno z pracami jak i wydarzeniami historycznymi.

Celem projektu jest podniesienie świadomości Polaków na temat wydarzeń historycznych z okazji stulecia niepodległości Polski, przybliżenie ważnych wydarzeń z ostatniego stulecia w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym. Dania pretekstu do głębszego zastanowienia się nad poszczególnymi wydarzeniami i zapoznania się z ich tłem i przebiegiem, dotarcie z projektem do wszystkich grup społecznych. Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji wiedzy, dogłębnego zbadania realiów historycznych Polski, wzmocni poczucie dumy narodowej. Utworzenie wystawy uzmysłowi Polakom zawiłe losy naszego kraju i da możliwość szczegółowego zapoznania się z losami naszych przodków, ich męstwa i poświęcenia dla kraju, w którym obecnie bezpiecznie żyjemy.

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


ul. Okopowa 55,
01-043 Warszawa

 

Numery kontaktowe
+48 22 33 48 572
+48 22 33 48 504
+48 508 743 620